08-400 25 080 kontakt@skolmenyn.se

Veckans meny

From 1 mars 2019: 

Du hittar din skolas meny i appen numera!
Detta gäller då skolorna har lite olika menyer.

Med reservation för ändringar i menyn pga råvarutillgång.